طراحی و نمونه سازی

نمونه سازی

ساخت نمونه با استفاده از پرینت سه بعدی و ماشینکاری سی ان سی برای قطعات فلزی و پلاستیکی

مهندسی معکوس

طراحی و تهیه نقشه های دو بعدی و سه یعدی قطعات صنعتی با استفاده ازانواع نرم افزارهای مهندسی