ساخت مجموعه ها صنعتی

گروه مهندسی طرح گستران با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود توانایی طراحی ، ساخت ، مونتاژ، تست عمکلرد وتحویل مجموعه های مطابق با دستور العملهای اجرائی را، دارا است